Vývoj uhlíkové stopy Skupiny MONETA
dle Scope 1, 2 a 3 v letech 2016 – 2021 (tCO2e)

Naši uhlíkovou stopu jsme začali měřit poprvé za rok 2016

Uhlíkový graf

Chceme dosáhnout uhlíkové neutrality ve Scope 1 a 2 do konce roku 2026

Intenzita emisí skleníkových plynů

IndikátorJednotka20162017201820192019*20202021**
Celková uhlíková stopa na provozní výnost CO2e / mil. CZK1,61,91,31,31,40,968,4
Uhlíková stopa (S1 a S2) na provozní výnost CO2e / mil. CZK1,31,20,70,60,70,40,3
Celková uhlíková stopa na zaměstnancet CO2e / FTE5,45,84,24,54,63,4262,1
Uhlíková stopa (S1 a S2) na zaměstnancet CO2e / FTE4,23,62,22,02,31,61,1


* Data za rok 2019 jsou po sloučení výsledků Wüstenrot stavební spořitelna a Wüstenrot hypoteční banka s MONETA Money Bank
** V roce 2021 byly do výpočtu zahrnuty emise související s komerčním portfoliem

Uhlíková stopa

Snižování uhlíkové stopy vnímáme jako klíčovou aktivitu v oblasti naší environmentální odpovědnosti
Carbon Footprint Report - anglická verze (PDF, 323 KB)

První kroky

Naši uhlíkovou stopu měříme od roku 2016. Jako jedna z prvních společností v České republice jsme začali budovat vlastní flotilu elektromobilů a přispívat tak k výraznému snižování přímých emisí v rámci tzv. Scope 1.

V roce 2017 jsme si stanovili cíl snížit naši uhlíkovou stopu o 35 % do roku 2020. Cíle jsme dosáhli již v roce 2018, a to zejména díky elektromobilům v naší flotile, nákupu zelené energie a dalším opatřením. Celkově jsme tak snížili uhlíkovou stopu do roku 2021 o 76,3 % ve Scope 1, 2 a o více než 49 % včetně Scope 3 (bez S3.11).

Výpočet uhlíkové stopy za rok 2020 byl poprvé verifikován dle mezinárodní normy ISO 14064-1:2018. Ve verifikaci uhlíkové stopy MONETA pokračuje i za období 2021.

Carbon Footprint Verification - anglická verze (PDF, 938 KB)

V roce 2021 jsme vydali novou ESG strategii a stanovili si další cíle ve snižování uhlíkové stopy. Mezi ně patří i závazek dosažení uhlíkové neutrality. Zároveň jsme začali analyzovat uhlíkovou stopu ve Scope 3.

Jak snižujeme naši uhlíkovou stopu

Identifikovali jsme, které činnosti nejvíce přispívají k výši uhlíkové stopy a na ty se intenzivně zaměřujeme

Elektromobilita

Máme jednu z největší flotil elektromobilů v České republice. Každé páté auto jezdí na elektrický pohon. Naši flotilu budeme i nadále rozšiřovat.

Obnovitelná energie

Elektrickou energii nakupujeme pouze z obnovitelných zdrojů. Obě naše centrály v Praze a Ostravě včetně našich poboček využívají pouze zelenou elektřinu.

Spotřeba vody a nakládání s odpady

Od roku 2016 jsme snížili spotřebu vody o více než 9 000 m3. Dbáme na třídění odpadu a jeho recyklaci včetně 100% recyklace kávových kapslí.

Digitalizace a snížení spotřeby papíru

Více než 80 % našich produktů a služeb poskytujeme online. Snažíme se tak omezit spotřebu papíru a pokud už ho využít musíme, jedná se o recyklovaný papír.

Rok  2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 
Spotřeba papíru v tunách  79,5 68,0 63,9 61,3 57,8

Odpovědnost našich dodavatelů

Není nám lhostejná uhlíková stopa našich dodavatelů, proto nás zajímá jejich přístup k udržitelnosti. Ten zjišťujeme pomocí ESG dotazníku. Je pro nás důležitá podpora místní ekonomiky, proto téměř 90 % tvoří lokální dodavatelé.

Etický kodex pro dodavatele (PDF, 193 KB)

V rámci Strategie ESG jsme si stanovili cíl, že do konce roku 2025 projde posouzením 95 % našich dodavatelů

Inovativní environmentální projekty

Dlouhodobě podporujeme projekty v oblasti zemědělství, ale i inovativní projekty k ochraně životního prostředí

Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou

Jsme partnery projektu Chytrá krajina 2030+, na kterém se finančně podílíme. Jeho cílem je zkoumat adaptaci krajiny na klimatické změny po roce 2030. S odborníky z ČZU také spolupracujeme na sérii podcastů MONETA Zeleně.

Poslechnout si podcast

Podporovat české zemědělství jsme se rozhodli i prostřednictvím generálního partnerství soutěže Zemědělec roku. Jednou z vyhlašovaných kategorií je i Ekologický zemědělec roku. Na soutěži se podílíme již od roku 2002.