Vývoj uhlíkové stopy Skupiny MONETA
dle Scope 1, 2 a 3 v letech 2016 – 2022 (tCO2e)

Naši uhlíkovou stopu jsme začali měřit poprvé za rok 2016

Uhlíkový graf

Chceme dosáhnout uhlíkové neutrality ve Scope 1 a 2 do konce roku 2026

Intenzita emisí skleníkových plynů

Indikátor Jednotka 2016 2017 2018 2019 2019* 2020 2021** 2022**
Celková uhlíková stopa na provozní výnos tCO2e / mil. CZK 1,6 1,9 1,3 1,3 1,4 0,9 68,4 64,4
Uhlíková stopa (S1 a S2) na provozní výnos tCO2e / mil. CZK 1,3 1,2 0,7 0,6 0,7 0,4 0,3 0,2
Celková uhlíková stopa na zaměstnance tCO2e / FTE 5,4 5,8 4,2 4,5 4,6 3,4 262,1 246,8
Uhlíková stopa (S1 a S2) na zaměstnance tCO2e / FTE 4,2 3,6 2,2 2,0 2,3 1,6 1,1 0,9

* Data za rok 2019 jsou po sloučení výsledků Wüstenrot stavební spořitelna a Wüstenrot hypoteční banka s MONETA Money Bank
** V roce 2021 a 2022 byly do výpočtu zahrnuty emise související s komerčním portfoliem

Uhlíková stopa

Snižování uhlíkové stopy vnímáme jako klíčovou aktivitu v oblasti naší environmentální odpovědnosti
Uhlíková stopa 2023 (PDF, 492 KB)

První kroky

Naši uhlíkovou stopu měříme od roku 2016. Jako jedna z prvních společností v České republice jsme začali budovat vlastní flotilu elektromobilů a přispívat tak k výraznému snižování přímých emisí v rámci tzv. Scope 1.

V roce 2017 jsme si stanovili cíl snížit naši uhlíkovou stopu o 35 % do roku 2020. Cíle jsme dosáhli již v roce 2018, a to zejména díky elektromobilům v naší flotile, nákupu zelené energie a dalším opatřením. Celkově jsme tak snížili uhlíkovou stopu do roku 2022 o 81,3 % ve Scope 1, 2 a o více než 54,4 % včetně Scope 3 (bez S3.11).

Výpočet uhlíkové stopy za rok 2020 byl poprvé verifikován dle mezinárodní normy ISO 14064-1:2018. MONETA tuto verifikaci nadále provádí u výpočtu uhlíkové stopy v každém dalším roce.

Carbon Footprint Verification 2023 - anglická verze (PDF, 139 KB)

Archiv dokumentů

V roce 2021 jsme vydali novou ESG strategii a stanovili si další cíle ve snižování uhlíkové stopy. Mezi ně patří i závazek dosažení uhlíkové neutrality. Zároveň jsme začali analyzovat uhlíkovou stopu ve Scope 3.

Jak snižujeme naši uhlíkovou stopu

Identifikovali jsme, které činnosti nejvíce přispívají k výši uhlíkové stopy a na ty se intenzivně zaměřujeme

Elektromobilita

Máme jednu z největší flotil elektromobilů v České republice. Každé třetí auto jezdí na elektrický pohon. Naši flotilu budeme i nadále rozšiřovat.

Obnovitelná energie

Elektrickou energii nakupujeme pouze z obnovitelných zdrojů. Obě naše centrály v Praze a Ostravě včetně našich poboček využívají pouze zelenou elektřinu.

Spotřeba vody a nakládání s odpady

Od roku 2016 jsme snížili spotřebu vody o více než 5 000 m3. Dbáme na třídění odpadu a jeho recyklaci včetně 100% recyklace kávových kapslí.

Digitalizace a snížení spotřeby papíru

Více než 80 % našich produktů a služeb poskytujeme online. Snažíme se tak omezit spotřebu papíru a pokud už ho využít musíme, jedná se o recyklovaný papír.

Spotřeba papíru v tunách za rok:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
79,5 68,0 63,9 61,3 57,8 8,9

Odpovědnost našich dodavatelů

Není nám lhostejná uhlíková stopa našich dodavatelů, proto nás zajímá jejich přístup k udržitelnosti. Ten zjišťujeme pomocí ESG dotazníku. Je pro nás důležitá podpora místní ekonomiky, proto téměř 90 % tvoří lokální dodavatelé.

Etický kodex pro dodavatele (PDF, 193 KB)

V rámci Strategie ESG jsme si stanovili cíl, že do konce roku 2025 projde posouzením 95 % našich dodavatelů

Inovativní environmentální projekty

Dlouhodobě podporujeme projekty v oblasti zemědělství, ale i inovativní projekty k ochraně životního prostředí

Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou

Jsme partnery projektu Chytrá krajina 2030+, na kterém se finančně podílíme. Jeho cílem je zkoumat adaptaci krajiny na klimatické změny po roce 2030. S odborníky z ČZU také spolupracujeme na sérii podcastů MONETA Zeleně.

Poslechnout si podcast

Podporovat české zemědělství jsme se rozhodli i prostřednictvím generálního partnerství soutěže Zemědělec roku. Jednou z vyhlašovaných kategorií je i Ekologický zemědělec roku. Na soutěži se podílíme již od roku 2002.